AKTUALNOŚCI
30 05 2017
Pożegnania z DO RSZ
  • drukuj

 

W dniu 30 maja br. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie. 

 

W obecności kierowniczej kadry, zgromadzonych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel pożegnał oficerów kończących służbę w Dowództwie. 

 

Szef Sztabu DO RSZ zwracając się do żegnanych, dziękując im za służbę powiedział: Żegnamy dzisiaj znaczącą grupę oficerów. Szkoda, że połowa  z  Was opuszcza nas definitywnie. Wszystkim Państwu dziękuję za służbę.  Myślę, że każdy przełożony życzyłby sobie takich podwładnych, którzy na tak wysokim poziomie wykonywaliby zadania. Dziękuję i mogę ręczyć, że wspomnienie po Was będzie trwało.

 

Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z zawodowej służby wojskowej zwolnieni zostali:

płk Marek Matynia;

płk Andrzej Stec;

płk Marek Stolarz;

ppłk Wiesław Waldemar Okła.

 

Ponadto Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowiska służbowe poza DO RSZ wyznaczeni zostali:

ppłk Emil Kardaszuk;

ppłk Marek Sysa;

mjr Mariusz BRaciszewski;

mjr Adam Michalak. 

 

W imieniu kończących służbę w Dowództwie głos zabrał płk Marek Matynia. Na ręce gen. Mikutela złożył podziękowania dla wszystkich przełożonych ( a w szczególności dla Szefa Sztabu DO RSZ) za dobre dowodzenie, okazane wsparcie ze strony kadry i pracowników Dowództwa oraz koleżeńską atmosferę.

 

 Uroczystość zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wspólnym zdjęciem.

 

 Tekst: mjr Marek Kwiatek

Zdjęcia: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek

 

‹‹ cofnij