AKTUALNOŚCI
28 06 2017
Transport logistyczny
  • drukuj

 

"Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”.

 

Cytat ten wymownie opisuje działalność logistyczną, realizowaną także w rejonie misji pełnionych w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, w tym na XXXVI zmianie PKW KFOR w Kosowie. Wypełnianie zadań mandatowych przez żołnierzy kontyngentu nie byłoby możliwe bez wsparcia logistycznego." - tymi słowami Dowódca Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego (NEWL) podsumował dotychczasową działalność swoich podwładnych.

 

Większość żołnierzy skierowanych do służby w ramach NEWL w Kosowie na co dzień zajmuje stanowiska służbowe w 1 Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy. Ich praca, choć często niewidoczna, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednostki wojskowej i polega na realizowaniu przedsięwzięć zabezpieczenia logistycznego na rzecz całego kontyngentu. Poprzez swoje działanie logistycy wspierają utrzymanie wysokiej zdolności PKW KFOR do realizacji zadań mandatowych. Jednym z ważnych elementów zabezpieczenia logistycznego są realizowane transportem logistycznym z Oddziału Gospodarczego regularne dostawy sprzętu wojskowego, środków bojowych oraz technicznych środków materiałowych we wszystkich klasach zaopatrzenia.  

 

Pierwszy taki transport na XXXVI zmianie dotarł w ostatnich dniach do Camp Marechal de Lattre de Tassigny. Grupa żołnierzy z 1 Brygady Logistycznej przybyła do Kosowa na dwóch pojazdach ciężarowych z przyczepami. Przywieziono m.in. 2 pojazdy Honker oraz kontener wraz z paletami zawierającymi zaopatrzenie służb: uzbrojenia i elektroniki, łączności i informatyki, czołgowo–samochodowej, inżynieryjno–saperskiej, mundurowej, wychowawczej oraz szkoleniowej. Konwój logistyczny składający się z żołnierzy NEWL oraz Żandarmerii Wojskowej podjął transport z kraju na granicy bułgarsko–macedońskiej. Jego zadaniem była obsługa celna na przejściu granicznym, a także ochrona przewozu mienia na teatrze działań przez teren Macedonii oraz Kosowa. Dostarczone środki  zaopatrzenia przeznaczone będą na zabezpieczenie bieżących potrzeb kontyngentu.

 

Transportem logistycznym dostarczone zostały również środki materiałowe dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie. Konwój był okazją do spotkania logistyków z obu kontyngentów, którego efektem było nawiązanie współpracy służbowej, w zakresie posługi duszpasterskiej i osłony psychoprofilaktycznej. Wizyta była także okazją do wymiany doświadczeń między żołnierzami NEWL.

 

Po wykonaniu zadania transport logistyczny pod ochroną konwoju wyruszył w drogę powrotną do kraju. Do Polski przekazano 3 pojazdy Honker, wymagające naprawy w kraju, a także mienie zbędne w rejonie misji, celem jego zagospodarowania w Oddziale Gospodarczym.

 

 

            Tekst: ppor. Szymon Niewada

            Zdjęcia: ppor. Szymon Niewada, st. szer. Sebastian Brzezina

‹‹ cofnij