AKTUALNOŚCI
29 06 2017
ROL-Szczyt Trójmorza
  • drukuj

 

W celu stworzenia warunków do zabezpieczenia w przestrzeni powietrznej w trakcie Szczytu Trójmorza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wprowadzenie rejonów ograniczeń lotów w polskiej przestrzeni powietrznej w terminie 05-07.07.2017 r.

 

Mając powyższe na uwadze zostały wydzielone dwa rejony ograniczeń lotów
w postaci ROL: EA 200 i EA 201:

 

1 Rejon Ograniczeń Lotów (ROL EA 200) – Warszawa  

Granice poziome:

Okrąg o promieniu 55 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′34″N 021°00′57″E

Granice pionowe:

Dolna granica: GND Górna granica: FL 095

Czas (UTC): Od 2017.07.05: 00:01 do 2017.07.07: 23:59

 

ROL obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Loty zwolnione
z ograniczeń:

a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA
i lotnisko EPMO- tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);

b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;

c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d) loty na hasło GARDA;

e) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP);

f) loty przeciwpożarowe.

 

2. Rejon Ograniczeń Lotów (ROL  EA 201) – Warszawa

Granice poziome:

Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′34″N 021°00′57″E

Granice pionowe:

Dolna granica: GND Górna granica: 2000ft AMSL

Czas (UTC): Od 2017.07.05: 00:01 do 2017.07.07: 23:59

 

ROL obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Loty zwolnione
z ograniczeń:

a)    loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA
i lotnisko EPMO- tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);

b)    loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP

c)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d)    loty na hasło GARDA;

e)    loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP);

f)     loty przeciwpożarowe (FFR).

 

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowych ograniczeń w żegludze powietrznej zawarte są w NOTAM (P1991/17;  P 1990/17; P 1989/17; P 1988/17).

‹‹ cofnij