AKTUALNOŚCI
29 06 2017
Święto DO RSZ
  • drukuj

 

„To dla mnie wielki honor być z Wami w dniu Waszego Święta. Wasz wkład w misje jest tym czym możemy się szczycić. Jesteście tymi, którzy od 13 lat wykonują najważniejsze zadania” - powiedział podczas swojego wystąpienia wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski.

 

Podsekretarz Stanu  odniósł się do wyników Strategicznego Przeglądu Obronnego, nad którym pracowano w resorcie. – To chwila kiedy należy powiedzieć, że obecny system kierowania i dowodzenia jest zły. Opiera się on na założeniu, że jesteśmy bezpieczni. Zmieniająca się sytuacja międzynarodowa wymaga reform. Ćwiczenia „Jesień ’15” i „Zima ’17” obnażyły nieskuteczność naszego systemu kierowania i dowodzenia. Obecny system ulegnie takiej modyfikacji, która zapewni poczucie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Wiem, że Wasza wiedza i umiejętności pozwolą optymalnie wykorzystać Wasze doświadczenie w wykonywaniu zadań w kraju i zagranicą. Wierzę, że te wyzwania, które przed Wami stoją wykonacie perfekcyjnie” podkreślił minister Grabski.

 

Obchody święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów przed obeliskiem poświęconym śp. generałowi broni Bronisławowi Kwiatkowskiemu, Dowódcy Operacyjnemu w latach 2007 – 2010, który zginął w katastrofie 10 kwietnia 2010 r. Następnie uczestnicy obchodów wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Dowództwa sprawowanej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józefa Guzdka. 

 

Na placu apelowym WAT dowódca uroczystości gen. bryg. Andrzej Tuz złożył meldunek Podsekretarzowi Stanu Bartłomiejowi Grabskiemu rozpoczynając uroczystą zbiórkę z okazji święta. Przybyłych gości oraz zgromadzoną kadrę i pracowników resortu obrony narodowej powitał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. 

 

Gen. dyw. Sławomir Wojciechowski w swoim przemówieniu przypomniał zadania Dowództwa, podległych struktur oraz najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia podkreślając ich znaczenie: „Dowództwo od chwili powstania intensywnie ewaluowało, zmieniało nazwy, powiększało swoją strukturę oraz wachlarz zadań i odpowiedzialności. Przechodziło wiele zmian kadrowych, strukturalnych, zadaniowych. Cały czas intensywnie pracując na swoją wyjątkowość. Dynamika działań i specyfika zadań, to potencjał wyróżniający rolę Dowództwa w Siłach Zbrojnych RP, które jest swoistym łącznikiem  dla tego co jest militarne, pozamilitarne, strategiczne i taktyczne”.

 

Specjalne słowa skierował do żołnierzy rannych i poszkodowanych, rodzin żołnierzy poległych, a także wszystkich instytucji wspierających weteranów. „Jesteście widoczni w społeczeństwie, pozostajecie aktywni zawodowo. Zapracowaliście sobie na szacunek wśród niebezpieczeństw służby z dala od Ojczyzny i godną naśladowania żołnierską oraz obywatelską postawą”.

 

Generał Wojciechowski podziękował także Panu Ministrowi Obrony Narodowej za wsparcie i zrozumienie  zadań, zaś swoim poprzednikom na stanowisku Dowódcy Operacyjnego za dowodzenie oraz uczestniczenie w budowaniu wizerunku Dowództwa i jego wyjątkowej roli w Siłach Zbrojnych RP.

 

Słowa podziękowania skierował również w stronę swoich podwładnych, jak i przedstawicieli układu pozamilitarnego oraz pozostałych służb mundurowych za wspólny wysiłek i współpracę w wypełnianiu zadań na rzecz obronności państwa, a przedstawicielom wojskowego korpusu dyplomatycznego za niejednokrotnie okazaną pomoc przy ich realizacji.

 

Na koniec swojego przemówienia generał Wojciechowski powiedział: „ Niechaj dzisiejsza świąteczna atmosfera pozwoli z satysfakcją spojrzeć wstecz i nastraja nadzieją na lepszą przyszłość niezależnie od jej domniemanego kształtu. Jeszcze raz gratuluję wyróżnionym, a wszystkim Państwu życzę wszystkiego najlepszego, urzeczywistnienia marzeń, niegasnącego entuzjazmu i wszelkiej pomyślności. Raz jeszcze dziękuję za przybycie oraz serdecznie pozdrawiam tych, którzy nie mogli do nas dzisiaj dołączyć”. 

 

W trakcie uroczystości minister Bartłomiej Grabski oraz gen. dyw. Sławomir Wojciechowski wręczyli odznaczenia oraz wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Dowództwa nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 Uroczysty apel zakończyło odegranie „Pieśni reprezentacyjnej WP”, defilada pododdziałów oraz przelot samolotów PZL 130 Orlik.

 

***

Obchody święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych swoją obecnością uświetnili: Podsekretarz Stanu MON Bartłomiej Grabski; gen. bryg. Jarosław Kraszewski, który reprezentował Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; gen. bryg. Jan Dziedzic reprezentujący  Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika; Dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, Ewangelicki Biskup Wojskowy płk Mirosław Wola, przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego płk Eugeniusz Bójko, szef ABW prof. Piotr Ogonowski, przedstawiciele departamentów i instytucji MON, przedstawiciele wywiadu i kontrwywiadu wojskowego z szefem Służby Wywiadu Wojskowego gen.bryg. Andrzejem Kowalskim, Dyrektor CO MON płk Kazimierz Bednorz; przedstawiciele wojskowego korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele szkolnictwa wojskowego, przedstawiciele służb mundurowych: Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji oraz Straży Miejskiej; byli żołnierze i pracownicy wojska Dowództwa Operacyjnego na czele z byłymi Dowódcami gen. broni Henrykiem Tacikiem oraz gen. broni Markiem Tomaszyckim, przedstawiciele wojskowej służby zdrowia, dowódcy Polskich Kontyngentów Wojskowych w Islamskiej Republice Afganistanu i Republice Iraku, władze lokalne i samorządowe, przedstawiciele kombatantów misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych; przedstawiciele Legii Warszawa; dowódcy i kadra jednostek bezpośrednio podległych; byli i obecni żołnierze oraz pracownicy Dowództwa.

 

Tekst: mjr Marek Kwiatek
Zdjęcia: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, sierż. Patryk Cieliński

 

‹‹ cofnij