AKTUALNOŚCI
30 06 2017
Wizyta robocza przedstawicieli MJDOP
  • drukuj

 

W dniach 20-22.06.2017 r. przedstawiciele Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi i 6 batalionu dowodzenia SP z płk. dypl. pil. Mirosławem Nawrockim na czele udali się z roboczą wizytą do Deployable Air Command and Control Centre (DACCC) w Poggio Reanatico we Włoszech.

 

DACCC jest jedynym i największym mobilnym dowództwem lotnictwa szczebla taktycznego w NATO z doświadczeniem bojowym m.in. kierowania operacją NATO „Unified Protector” w 2011 roku w Libii. Wizyta była realizowana w ramach programu współpracy międzynarodowej MJDOP jako kolejny etap osiągania zdolności do funkcjonowania jako Deployable Control and Reporting Center (DCRC).

 

Pułkownika Nawrockiego wraz kadrą przywitał dowódca DACCC maj. gen. Andreas Kraak oraz zastępca brig. gen. Roberto Di Marco. W trakcie spotkania Dowódcy wyrazili zainteresowanie przyszłą współpracą oraz wymianą doświadczeń w zakresie przejścia do pełnej mobilności MJDOP. Ponadto generał Kraak zaprosił polski personel do korzystania z bazy dydaktycznej i szkoleniowej w czasie kursów i ćwiczeń z zakresu JFAC organizowanych przez DACCC w najbliższej przyszłości.

 

Podczas wizyty zaprezentowane zostały zasady funkcjonowania oraz struktura DACCC. Główną uwagę skupiono na zadaniach realizowanych w strukturze Deployable Air Control Centre, Recognized Air Picture Produktion Centre/ Sensor Fusion Post (DARS), które są tożsame z zadaniami MJDOP. Kadra miała możliwość zapoznania się ze sprzętem, systemami oraz wyposażeniem jednostki, a także zasadami organizowania przerzutu modułu do strefy działania. Dowódca MJDOP płk Nawrocki w czasie spotkania z dyrektorem oraz żołnierzami DARS zaprezentował funkcjonowanie i zadania MJDOP realizowane w czasie pokoju i kryzysu a także koncepcję rozwoju mobilności.

 

W czasie pobytu we Włoszech płk Nawrocki wraz towarzyszącą kadrą złożył pamiątkową wiązankę kwiatów na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii gdzie oddali hołd poległym w walkach polskim żołnierzom. Cmentarz w Bolonii jest to największa nekropolia spośród czterech polskich cmentarzy usytuowanych na ziemi włoskiej. Spoczywa tu 1432 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego poległych w walkach na Linii Gotów, w Apeninach Emiliańskich oraz bitwie o Bolonię, która zakończyła czternastomiesięczny szlak bojowy korpusu w czasie kampanii włoskiej 1944-1945.

 

W walkach o wyzwolenie Włoch zginęło lub zmarło w wyniku odniesionych ran i innych przyczyn 4000 żołnierzy polskich. Cmentarz powstał z inicjatywy ówczesnego dowódcy 2 Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysława Andersa.

‹‹ cofnij