AKTUALNOŚCI
10 07 2017
Siatkówka w Kosowie
  • drukuj

Jednym z najbardziej popularnych sportów w bazie Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo stała się w ostatnim czasie piłka siatkowa.

 

Wykonywanie zadań mandatowych przez żołnierzy XXXVI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie stanowią nie tylko przedsięwzięcia stricte militarne, planistyczne, operacyjne oraz związane z zabezpieczeniem logistycznym, medycznym i łącznościowym. To także spoczywający na każdym uczestniku misji poza granicami kraju, bez względu na zajmowane stanowisko, czy posiadaną specjalność, obowiązek kreowania pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego. Żołnierze XXXVI zmiany PKW KFOR doskonale spełniają się w roli ambasadorów swojego kraju, wykorzystując każdą okazję, w tym m.in. zawody sportowe, do promocji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Obowiązkiem każdego żołnierza, również skierowanego do pełnienia misji poza granicami państwa, jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej. W związku z tym często podejmowaną formą zabezpieczenia czasu wolnego na misji jest aktywność sportowa.

 

W ostatnim czasie nasi żołnierze wzięli udział w zawodach sportowych w Camp Bandsteel, gdzie reprezentowali Polski Kontyngent Wojskowy. Zorganizowane w amerykańskiej bazie rozgrywki zwyciężyła polska drużyna. Na kanwie powyższego wydarzenia zorganizowane zostały mistrzostwa PKW w siatkówkę. Pieczę nad tym wydarzeniem sprawowali żołnierze Sekcji Wychowawczej kontyngentu. Przedsięwzięcia te cieszą się także zainteresowaniem przedstawicieli państw sojuszniczych.

 

Wszystkim gratulujemy wspaniałej kondycji fizycznej oraz godnego reprezentowania żołnierza polskiego na arenie międzynarodowej!

 

Tekst: ppor. Szymon Niewada
Zdjęcia: ppor. Mariusz Kiełtyka, ppor. Szymon Niewada

‹‹ cofnij