AKTUALNOŚCI
29 08 2017
Wizyta dowódcy 9BBKPanc w PKW Łotwa
  • drukuj

Żołnierzy pełniących służbę w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej odwiedził dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk Jacek Ostrowski.

 

Dwudniowa wizyta dowódcy 9 Brygady na Łotwie rozpoczęła się w Ambasadzie RP, spotkaniem z ambasador Ewą Dębską oraz attaché wojskowym, płk Romanem Opalachem. W ambasadzie poruszono tematy związane ze współpracą żołnierzy PKW z lokalną społecznością. Kolejnym punktem wizyty był przyjazd do „polskiej strefy” w bazie Adazi, gdzie płk Jacek Ostrowski przywitany został przez kompanię honorową.

 

Po powitaniu, dowódca PKW mjr Marek Potorski przedstawił kierowniczą kadrę oraz dowódców kontyngentów hiszpańskiego i włoskiego, którzy również wzięli udział w spotkaniu. Następnym punktem wizyty był krótki „breefing” dotyczący zadań realizowanych przez żołnierzy polskiego kontyngentu.

 

Kolejnym etapem było spotkanie na stanowisku kierowania ćwiczeniem z kierownikiem ćwiczenia gen. Bryg. Trevorem Cadieu oraz z szefem zespołu oceny i analizy ćwiczenia płk Scottem, który zaprezentował cele i przebieg ćwiczenia. Następnie płk Ostrowski wizytował główne i zapasowe stanowisko dowodzenia eFP BG, gdzie został wprowadzony w sytuację taktyczną.

 

Dowódca 9 Brygady odwiedził również wszystkich żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu certyfikującym. Płk Jacek Ostrowski przywitał się z żołnierzami, podziękował za trud, godne reprezentowanie 9BBKPanc oraz, dotychczas włożoną pracę, a także życzył uzyskania najlepszych wyników w ćwiczeniu.

 

Oficjalna wizyta dowódcy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej zakończyła się wpisem do pamiątkowej księgi Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa.

 

Tekst: kpt. Przemysław Brant

Zdjęcia: Archiwum PKW Łotwa

‹‹ cofnij