AKTUALNOŚCI
31 08 2017
Szkolenie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w rumuńskich Karpatach
  • drukuj

24 sierpnia 2017 roku, żołnierze kompani zmotoryzowanej, wraz z przydzielonymi elementami logistycznymi I zmiany PKW Rumunia, rozpoczęli kolejny etap szkolenia zintegrowanego w składzie Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód. Potrwa on do 11 września br.

 

Pierwszym zadaniem było przemieszczenie z wykorzystaniem etatowego sprzętu i pokonanie blisko 300 km odległości z bazy kontyngentu w Craiovej, do rumuńskiego ośrodka szkoleniowego poligonowego w miejscowości Cincu. Przemieszczenie realizowane było po drogach publicznych w warunkach codziennego ruchu ulicznego, co wymagało dużego skupienia, w szczególności kierowców. Ważnym elementem podczas wykonywania tego zadania, była współpraca z rumuńską Żandarmerią Wojskową, dzięki wsparciu której zadanie zostało wykonane terminowo i bezpiecznie.

 

Po przybyciu na miejsce nastąpiło zorganizowanie parku sprzętu technicznego, polowego magazynu środków bojowych, a następnie zakwaterowanie żołnierzy w barakach mieszkalnych. Po wykonaniu tych czynności, przystąpiono do uzupełniania płynów eksploatacyjnych oraz tankowania pojazdów, i przygotowania ich do udziału
w szkoleniu w nadchodzących dniach.

 

Zadanie szkoleniowe, jakie otrzymała kompania ma celu doskonalenie i sprawdzenie dowódców oraz żołnierzy z wykonywania zadań, wynikających z misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego, w składzie Dostosowanej Wysuniętej Obecności (ang. Tailored Forward Presence) NATO w Rumunii. Ważne jest też praktyczne zgranie kompanii z wydzielonymi siłami 26 batalionu piechoty, który wchodzi w skład Wielonarodowej Brygady Południe - Wschód.

 

W ramach realizacji szkolenia zintegrowanego kompania dowodzona przez por. Bartłomiej Czeremskiego została wzmocniona rumuńskim plutonem piechoty, wyposażonym w KTO PIRANHA. Taka konfiguracja pozwoliła na praktyczne zgrywanie oraz stworzyła warunki do doskonalenia i sprawdzenia podległych dowódców z umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań w terenie górzystym.

 

Istotnym elementem szkolenia przygotowawczego było również zapoznanie się z topografią, specyfiką i warunkami bezpiecznego szkolenia na terenie rumuńskiego poligonu w Cincu" - powiedział por. Bartłomiej Czeremski.

 

Infrastruktura oraz baza poligonu pozwala na korzystanie z systemu MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), na który składają się: kamizelki indywidualne wyposażone w czujniki opromieniowania, sensory przeznaczone dla pojazdów oraz elementy imitujące strzały z broni strzeleckiej i pokładowej połączone z systemami kierowania ogniem. Zastosowanie tego systemu w wymierny sposób, podnosi realizm szkolenia.

 

Bardzo ciekawym doświadczeniem jest również możliwość udziału w serii zajęć z wykorzystaniem symulatora walki Virtual Battlefield System (VBS), organizowanych na poziomie plutonu. W trakcie tych zajęć, dowódca plutonu planuje i prowadzi symulację walki w odwzorowanym terenie poligonu, na którym się znajduje, a w późniejszym czasie, ma możliwość realizowania podobnych zadań w terenie. Jak ocenił por. Dariusz Laskowski, zastępca dowódcy kompani: - „Poligony w kraju znamy, szkolimy się tam wielokrotnie, natomiast rumuńskie place ćwiczeń są nam nieznane i to jest dla nas duży plus. Mamy okazję pojechać w całkowicie nowe miejsca. W warunkach wyjazdowych dobre jest to, że żołnierze nie znają do końca swojego miejsca, nie znają każdej drogi, więc każde zadanie, jakie dostają jest poddawane wnikliwej analizie. Jest to wartość dodana naszego pobytu w Rumunii”.

  

Po zrealizowaniu szkolenia na poziomie plutonu z wykorzystaniem symulatorów oraz praktycznym działaniu, kompania zrealizuje ćwiczenie FTX (Field Training Exercise). Zakończy się ono ćwiczeniem w kierowaniu ogniem, z wykorzystaniem pełnej gamy uzbrojenia i środków bojowych, będących na wyposażeniu kompanii.

  

Tekst : Oficer Prasowy PKW Rumunia

Zdjęcia: szer. Jacek Rok

‹‹ cofnij