AKTUALNOŚCI
18 09 2017
PKW KFOR - pomoc humanitarna
  • drukuj

 

W miniony weekend żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w ramach tzw. "białej soboty" wspomagali w zakresie pomocy humanitarnej najbiedniejszych mieszkańców Kosowa zamieszkujących położoną wysoko w górach wieś Shushice, w gminie Strpce, znajdującą się w regionie Urosevac. Żołnierze udzielili m.in. wsparcia medycznego i socjalnego.

 

Miejscowość została wybrana nieprzypadkowo. Zaważyły o tym m.in. wysoki poziom bezrobocia i ubóstwa wśród społeczności lokalnej oraz utrudniony dojazd i dostęp do opieki lekarskiej we wsi. Znajduje się tam budynek szkolny, w którym na co dzień uczy się 9 uczniów. To właśnie w tym miejscu, w oparciu o infrastrukturę odnowionych i wyposażonych w 2001 r. przez Caritas Polska pomieszczeń, żołnierze zorganizowali punkt medyczny.

 

Przedsięwzięcie od strony organizacyjnej zostało zabezpieczone przez polski Zespół Łącznikowo-Monitorujący (LMT - Liaison-Monitoring Team) we współpracy z zespołem CIMIC oraz sekcją medyczną tureckiego kontyngentu wojskowego dowodzonego przez Dowódcę JRD-S (Joint Regional Detachment - South) Col. Mustafę Tavazara.

 

W wydarzeniu uczestniczył również Dowódca XXXVI zmiany PKW KFOR, który osobiście włączył się w niesienie pomocy, udzielając tym samym pełnej aprobaty działaniom podległych sobie żołnierzy. "Pamiętam, gdy 18 lat temu pełniłem służbę w PJW w Siłach Międzynarodowych w Kosowie we wsi Shushice stacjonował polski pluton szturmowy. Niestety wraz z upływem czasu wieść praktycznie w ogóle się nie zmieniła." wspominał ppłk Robert Kruz.

 

Było to pierwsza tzw. "biała sobota" podczas XXXVI zmiany PKW. Potrzebującym w różnym wieku przekazano leki, środki medyczne, notatniki, długopisy, wyżywienie oraz środki higieny osobistej. Mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli pomoc humanitarną.

 

Tego rodzaju przedsięwzięcia stwarzają możliwość bezpośredniego kontaktu z lokalną ludnością i wzmacniają pozytywny wizerunek żołnierzy KFOR. To także promocja polskich sił zbrojnych na arenie międzynarodowej i doskonała okazja do budowania zaufania. W przyszłym miesiącu przewidziano kolejne tego typu przedsięwzięcie, które zostanie przeprowadzone w innej kosowskiej wsi.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Szymon Niewada

‹‹ cofnij