AKTUALNOŚCI
06 10 2017
Sekcja Żandarmerii Wojskowej VI zmiany PKW Afganistan RSM
  • drukuj

Od kiedy została utworzona Żandarmeria Wojskowa czyli w 1990 roku, żołnierze służący w tej formacji nieprzerwanie pełnią służbę w misjach i operacjach poza granicami Państwa.

 

Żandarmeria Wojskowa w misjach i operacjach poza granicami Państwa realizuje przede wszystkim zadania wynikające z zapisów zawartych w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, do których zaliczyć można między innymi: zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz ujawnianie i ściganie karne sprawców przestępstw i wykroczeń, zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz prawa miejscowego przez żołnierzy uczestniczących w danej misji, kontrola ruchu drogowego, rozpoznanie warunków drogowych i informowanie o zagrożeniach, konwojowanie transportów oraz ochrona VIP, prewencyjne i dochodzeniowo - śledcze zabezpieczenie działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz realizacji prawidłowego nadzoru nad bronią i środkami pola walki.

 

Te wszystkie zadania realizuje Sekcja Żandarmerii Wojskowej VI zmiany, dowodzona przez majora Marcina Łazarskiego. W kraju major Łazarski służy w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni na stanowisku zastępcy komendanta tego wydziału. W swojej sekcji ma dwóch podoficerów: mł. chor. Piotra Mackiewicza oraz  st. sierż. Michała Zubryckiego.

 

Na co dzień „nasza” Sekcja Żandarmerii Wojskowej wspiera Dowódcę Kontyngentu w przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw, wykroczeń, przewinień dyscyplinarnych oraz w utrzymaniu dyscypliny w całym Kontyngencie. Obszar zadań realizowanych przez „Żandarmów” obejmuje rejon odpowiedzialności w siedmiu Bazach Afganistanu, w których służbę pełnią polscy żołnierze. Liczne pogadanki oraz działania prewencyjne, według oceny Dowódcy Kontyngentu odnoszą założony efekt. Tak trzymać, Panowie Żandarmi!

 

Tekst i zdjęcia: kpt.mar. Daniel Mazur

‹‹ cofnij