AKTUALNOŚCI
31 10 2017
WZZ - komunikat
  • drukuj

 

W związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie powiatu elbląskiego wojewoda warmińsko-mazurski zwrócił się do ministra obrony narodowej o aktywne wsparcie organów administracji publicznej w celu zapobieżenia sytuacji kryzysowej. 

 

Minister obrony narodowej wydał decyzję, na podstawie której Siły Zbrojne RP w ramach sił i środków ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej uruchomiły Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Elbląg III w składzie 100 żołnierzy wydzielonych z 16 Dywizji  Zmechanizowanej.

 

WZZ Elbląg III realizuje zadania w zakresie układania worków z piaskiem, rozstawiania rękawów przeciwpowodziowych oraz likwidacji skutków zagrożenia powodziowego.

 

Działania rozpoczęły  się w dniu 30 października i potrwają aż do ustania potrzeb. Całością sił i środków dowodzi Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

‹‹ cofnij