AKTUALNOŚCI
24 11 2017
Interoperacyjność systemu Obrony Powietrznej
  • drukuj

W dniach 20-21.11.2017r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), we współdziałaniu z Wydziałem Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, przeprowadziło konferencję nt. „Interoperacyjność narodowego systemu Obrony Powietrznej”.

 

Konferencję otworzył zastępca dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pil. dr Tadeusz Mikutel oraz rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. Tadeusz Szczurek. Prowadzącymi konferencję byli szef Szefostwa Obrony Powietrznej – szef Obrony Powietrznej płk dr Robert Stachurski oraz dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. Szymon Mitkow.

 

Przedmiotem dyskusji konferencyjnych były obszary problemowe, związane z interoperacyjnością systemu Obrony Powietrznej oraz integracją wysiłku na poziomie narodowym w tym zakresie. Poruszono także tematy związane z efektywnością funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, w tym również w kontekście nowo formowanego, w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, cywilno – wojskowego ośrodka ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Center).

 

W toku konferencji wygłoszono szereg prelekcji, poświęconych problematyce realizacji zadań, wynikających z sprawowania funkcji zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa powietrznego państwa oraz ratownictwa lotniczego. Po zakończonych wystąpieniach przeprowadzono panele eksperckie w ramach, których rozważano występujące problemy oraz sformułowano wnioski dotyczące poprawy systemu bezpieczeństwa państwa w obszarze omawianej tematyki.

 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele resortu obrony narodowej (RON), jak również układu pozamilitarnego, w tym: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Policji, Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polskiej Agencji  Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CAT ABW), Straży Granicznej (SG), Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR), Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR), Obrony Cywilnej Kraju (OCK) oraz portów lotniczych.

 

Wszyscy uczestnicy konferencji ocenili przedsięwzięcie jako bezcenne źródło wiedzy, stwarzające możliwość wymiany informacji, wyrazili jednocześnie nadzieję na ponowne spotkanie w ramach przyszłorocznej edycji ćwiczenia z obszaru obrony powietrznej, jak również poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz morskiego pk. Renegade/SAREX.

 

Tekst: ppłk Sławomir Bugalski

Zdjęcia: st. chor. szt. Waldemar Młynarczyk

‹‹ cofnij