AKTUALNOŚCI
01 12 2017
Święto Wielkiego Zjednoczenia Rumunii
  • drukuj

W piątek, 1 grudnia 2017 roku, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski wziął udział w święcie Wielkiego Zjednoczenia Rumunii. Przyglądał się przemarszowi żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego, którzy wzięli udział w defiladzie.

 

Przedstawiciele Polskiej Armii po raz pierwszy w historii przemaszerowali w kolumnie pieszej i ze sprzętem pod Łukiem Triumfalnym w Bukareszcie.

 

Uroczystość zorganizowano na placu przy Łuku Triumfalnym w Bukareszcie. Po przybyciu zaproszonych gości z kraju i państw NATO, punktualnie o godz. 11.00 Szef Sztabu Generalnego gen. Ionel Ciuca złożył meldunek o gotowości do uroczystości Prezydentowi Rumunii Klausowi Wernerowi Iohannisowi. Po przywitaniu z żołnierzami odegrano hymn Rumunii podczas którego oddano serię dwudziestu jeden wystrzałów armatnich. Następnie Prezydent Rumunii złożył wieniec przy Łuku Triumfalnym dla oddania hołdu wszystkim poległym w walce o wolność i niepodległość Rumunii.

 

Głównym punktem uroczystości była defilada pododdziałów pieszych i pojazdów, którą rozpoczęły przemarsze pododdziałów honorowych i historycznych. Po pododdziałach historycznych przemaszerowało dowództwo Międzynarodowej Dywizji Południe Wschód, Międzynarodowej Brygady Południe Wschód oraz pododdział żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego składający się z pocztu flagowego z flagą Rzeczpospolitej Polskiej na drzewcu  oraz pododdziału bojowego wyznaczonego z kompanii zmotoryzowanej. Kolumnę prowadził dowódca kontyngentu mjr Paweł Cupa, natomiast pododdział bojowy prowadzony był przez zastępcę dowódcy kompanii zmotoryzowanej por. Dariusza Laskowskiego.

 

Następnie przemaszerowały pododdziały piesze z Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanady, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Republiki Mołdawii, Portugalii, Słowacji, USA, Turcji i Ukrainy. Kolejnymi defilującymi pododdziałami były kolumny wydzielone z Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Pożarnej i wielu innych służb Rumunii. Łącznie, pod Łukiem Triumfalnym, przemaszerowało ponad 3500 żołnierzy.

 

Kolejnym punktem defilady był przelot statków powietrznych Sił Powietrznych oraz przemarsz pojazdów i uzbrojenia wojskowego SZ Rumunii, Policji, Straży Pożarnej i innych służb oraz jako jedynej z zagranicy,  kolumny zmotoryzowanej  kołowych transporterów opancerzonych Rosomak wydzielonych z kompanii zmotoryzowanej PKW Rumunia. Dowódcą kolumny był dowódca kompanii por. Bartłomiej Czeremski. Razem ponad 350 pojazdów wojskowych, w tym 50 samolotów wzięło udział w defiladzie ze sprzętem.

 

Uroczystość zakończyła się około godziny 13.00 a wybrany sprzęt biorący udział w defiladzie, w tym KTO Rosomak, były udostępnione dla mieszkańców jeszcze przez ponad dwie godziny. Polski sprzęt cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Bukaresztu, zarówno tych dorosłych jak i dzieci.

 

Po defiladzie gen. dyw. Sławomir Wojciechowski i żołnierze PKW Rumunia na zaproszenie Dowódcy Międzynarodowej Brygady płk. Cristiana Dan wzięli udział w oficjalnym lunchu, podczas którego gospodarz podziękował wszystkim zaangażowanym w święto i wyraził uznanie dla profesjonalizmu, jakim wykazali się polscy żołnierze podczas przygotowania i udziału w defiladzie. Na koniec Dowódca Operacyjny pogratulował płk. Dan tak dobrej organizacji i przygotowania Międzynarodowej Brygady do uroczystości.

 

Następnie, korzystając z okazji pobytu w Rumunii Dowódca Operacyjny RSZ spotkał się z Ambasadorem RP w Bukareszcie Marcinem Wilczkiem oraz nowoprzybyłym Attaché Obrony płk. Jankowskim. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i relacje z Rumunią oraz  kwestie związane ze współpracą w sferze wojskowej.

 

W ambasadzie RP w Bukareszcie, na zaproszenie Pana Ambasadora, również zameldowali się żołnierze PKW Rumunia. Podczas spotkania z żołnierzami, Ambasador RP podziękował żołnierzom za wystawienie pięknej wizytówki Polsce, a Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski powiedział do żołnierzy: - Patrząc na Was dzisiaj podczas defilady byłem dumny, że mogłem Was obserwować. Mogę za całą pewnością powiedzieć, że dzisiaj pokazaliście, że jesteście jedną z najlepiej wyszkolonych kompanii w Wojsku Polskim. Musicie również wiedzieć, że dzisiaj zrobiliście dużo dobrego dla polskiej dyplomacji wojskowej i świetnie zaprezentowaliście Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Po części oficjalnej, żołnierze PKW Rumunia spotkali się z polonią zamieszkałą w Bukareszcie, skorzystali z poczęstunku oraz mieli okazję obejrzeć bezpośrednią relację z losowania grup do mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 roku.

 

W sobotę, 2 grudnia, wydzielone siły PKW Rumunia sprawnie przemieściły się do miejsca stałej dyslokacji w miejscowości Krajowa i przystąpiły do odtwarzania gotowości bojowej.

 

Oprócz udziału w centralnych uroczystościach w Bukareszcie polscy żołnierze zaangażowali się także w obchody  narodowego Święta Rumunii w Krajowej. Tutaj również Polski Kontyngent Wojskowy wystawił pododdział pieszy, którym dowodził por. Tomasz Drążkiewicz i kolumnę pojazdów. Łącznie, w miejscu uroczystości i w defiladzie na placu Alexandru Ioan Cuza, uczestniczyło ponad 550 żołnierzy wraz z 60 pojazdami wojskowymi.

 

Tekst: Oficer prasowy PKW Rumunia

Zdjęcia: sierż. Patryk Cieliński         

‹‹ cofnij