AKTUALNOŚCI
21 12 2017
Wizyta podsekretarza stanu w PKW Łotwa
  • drukuj

Podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski wraz z delegacją odwiedził żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej.

 

Po przybyciu do Camp ADAZI odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której swoje przemówienia wygłosili: podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski, dowódca kontyngentu mjr Leszek Woźny, a także dyrektor Departamentu Kadr pan Radosław Peterman. Następnie, dowódca kontyngentu na krótkim briefingu, przedstawił strukturę organizacyjną oraz zapoznał z zadaniami realizowanymi przez PKW Łotwa. Po spotkaniu goście, mieli okazję zapoznania się ze sprzętem wojskowym będący na wyposażeniu polskiego kontyngentu oraz batalionowej grupy bojowej stacjonującej w Adazi.

 

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z dowódcą Łotewskiej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej płk. Ilmarsem Lejinsem, dowódcą Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej ppłk. Wadem Rutlandem, oraz dowódcami kontyngentów wchodzących w skład grupy bojowej z Hiszpanii, Włoch, Albanii, Słowenii, Słowacji. W trakcie spotkania pułkownik Lejins zapoznał gości ze składem i wyposażeniem brygady, strukturą organizacyjną oraz przedstawił sytuację polityczną i militarną w rejonie misji. Natomiast dowódca eFP omówił skład i wyposażenie grupy bojowej, której częścią są m.in. żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

 

Po briefingu z dowódcami minister Grabski spotkał się ze wszystkimi żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego, gdzie wraz z dyrektorem Departamentu Kadr odpowiadał na pytania żołnierzy.

 

W tym dniu odbyło się również spotkanie wigilijne przygotowane przez żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie, podczas którego podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski składał życzenia i łamał się opłatkiem z żołnierzami PKW. Podczas wideokonferencji z Dowództwem Operacyjnym RSZ oraz z innymi Polskimi Kontyngentami Wojskowymi rozlokowanymi na całym świecie gen. dyw. Sławomir Wojciechowski złożył świąteczne życzenia wszystkim żołnierzom pełniącym służbę poza granicami kraju.

 

Kończąc swój pobyt w Camp ADAZI podsekretarz stanu w MON oraz dyrektor Departamentu Kadr dokonali wpisu do księgi pamiątkowej PKW i wymienili się z dowódcą kontyngentu pamiątkowymi upominkami.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Małgorzata Zakrzewska

‹‹ cofnij