AKTUALNOŚCI
18 01 2018
Przekazanie dowodzenia
  • drukuj

15.01.2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia nad Wielonarodową Batalionową Grupą Bojową w Republice Łotewskiej utworzoną w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO (eFP BG LVA enhanced Forward Presence Battlegroup Latvia). Przekazania dokonano pomiędzy podpułkownikiem Wadem L. Rutlandem, a obejmującym to stanowisko podpułkownikiem Sean M. French.

 

Oficjalna uroczystość odbyła się w Centrum Kultury w miejscowości Adazi, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich narodowości wchodzących w skład eFP BG. Z ramienia Polskiego Kontyngentu Wojskowego uczestniczyli w niej m.in. dowódca PKW mjr Leszek Woźny, dowódca kompani czołgów por. Wojciech Tuchalski oraz kilkunastu żołnierzy PKW. Na przekazanie dowodzenia przybyli również przedstawiciele z Europy, w tym z Polski: zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Adam Joks, przedstawiciel Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Multinational Corps NorthEast - MNC NE –) płk Dariusz Dobroń, z Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe) kmdr. por. Rosław Jeżewski, a także Attaché Obrony przy Ambasadzie RP na Łotwie płk Roman Opalach.

 

Podczas uroczystości przekazania dowodzenia, głos zabrał m.in. obecny na uroczystości, Minister Obrony Narodowej Łotwy Raimonds Bergmanis, wyrażając swoją wdzięczność z obecności armii państw członkowskich sojuszu północnoatlantyckiego na terenie jego kraju. W swoim przemówieniu powiedział, że obecność wojsk NATO w Republice Łotewskiej daje pokaz solidarności i współdziałania dla współczesnej architektury bezpieczeństwa europejskiego. Wskazał pozytywne i wymierne efekty działalności eFP BG na terenie jego kraju i chwalił osiągnięcia szkoleniowe oraz stopień zgrania pododdziałów państw członkowskich z armią łotewską.

 

Po oficjalnym przekazaniu nastąpiło spotkanie w mniejszym gronie, na którym podziękowano odchodzącemu ppłk Wade Rutlandowi za trud włożony w dowodzenie pododdziałami pochodzącymi z różnych krajów i działających w różnych systemach szkolenia i dowodzenia. W imieniu polskich żołnierzy dowódca PKW mjr Leszek Woźny wręczył odchodzącemu dowódcy eFP BG pamiątkowy ryngraf, dziękując za dotychczasowe dowodzenie, natomiast ppłk Rutland podziękował za zaangażowanie i profesjonalne wyszkolenie polskich „czołgistów”, których trzon stanowią żołnierze z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

 

Po zakończeniu uroczystości przedstawiciel z SHAPE oraz Szczecińskiego Korpusu, udali się do bazy Adazi, gdzie zaprezentowano sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Batalionowej Grupy Bojowej. Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie przez dowódcę Łotewskiej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej pułkownika Ilmarsa A. Lejinsa z infrastrukturą bazy wojskowej i zadaniami jakie zostały postawione przed eFP BG.

 

Mimo napiętego harmonogramu polska delegacja w godzinach wieczornych przybyła do rejonu stacjonowania PKW, gdzie mjr Leszek Woźny zapoznał oficerów ze strukturą oraz zadaniami realizowanymi przez Kontyngent. Następnie delegacja została zaproszona na uroczystą kolację, którą przygotowali żołnierze z Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego. Podczas kolacji w której wzięła udział kierownicza kadra, poruszane były tematy związane z codzienną działalnością kontyngentu oraz jakie zadania w kolejnych miesiącach stoją przed polskimi żołnierzami. Po poczęstunku, kmdr. por. Rosław Jeżewski, w imieniu Szefa Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Wojskowego SHAPE płk. Wojciecha Ozgi, wręczył mjr. Leszkowi Woźnemu pamiątkowy medal. Następnie goście odwiedzający polskich żołnierzy dokonali wpisu do księgi pamiątkowej PKW oraz otrzymali pamiątkowe ryngrafy od dowódcy Kontyngentu. Tego samego dnia odbyło się przekazanie dowodzenia w kontyngencie hiszpańskim.

 

Było to ostatnie przekazanie dowodzenia ze wszystkich zmieniających się kontyngentów jakie wchodzą w skład Batalionowej Grupy Bojowej Łotwa. Od 16 stycznia rozpoczął się intensywny proces szkolenia i zgrywania pododdziałów eFP na poligonie Adazi oraz Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym, który zakończony zostanie w połowie marca certyfikacją Batalionowej Grupy Bojowej.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Małgorzata Zakrzewska, st.chor. Sebastian Wachek

‹‹ cofnij