AKTUALNOŚCI
25 01 2018
Powitanie III zmiany PKW OIR Kuwejt
  • drukuj

W dniu 22 stycznia br. na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość powitania żołnierzy służących w składzie III Zmiany PKW OIR Kuwejt.

 

Po przywitaniu się ze sztandarem przez Zastępcę Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jana Śliwkę, dowódca uroczystości - szef sztabu 32 BLT - ppłk Krzysztof Bień złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

 

Zebranych powitał pełniący obowiązki dowódcy bazy ppłk Robert Gurzęda, który m.in. oprócz żołnierskich podziękowań dla całego stanu osobowego PKW, podkreślił jak ważną rolę pełnili najbliżsi wspierając żołnierzy podczas wypełniania obowiązków na misji.

 

Następnie Szef sekcji personalnej mjr Kowalczyk odczytał rozkaz Szefa Sztabu Generalnego o odwołaniu żołnierzy z wykonywania zadań w ramach PKW, a także odbył się akt przekazania przez dowódcę PKW OIR Kuwejt, ppłk pil. Łukasza Piątka  flagi narodowej pod którą służyli polscy żołnierze. W imieniu DGRSZ flagę odebrał Zastępca DGRSZ gen.dyw.pil. Jan Sliwka, który w swoim przemówieniu podkreślił, że „Wolność i pokój to najważniejsze sprawy dla każdego państwa (...)Dziękuję wszystkim żołnierzom za udział w misji i bezpieczną realizację zadań”.

 

Formalnego  podpisania dokumentu przekazującego pododdział PKW w podporządkowanie Dowódcy Generalnemu Sił Zbrojnych dokonali: w imieniu Dowódcy Operacyjnego RSZ  -  Zastępca Dowódcy  Centrum Operacji Powietrznych gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski oraz w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ -  Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ  gen. dyw. pil. Jan Śliwka.

 

 Następnie głos zabrał Dowódca III zmiany PKW ppłk pil. Łukasz Piątek, który w swoim przemówieniu podkreślił , że „(...) to Wy żołnierze byliście moim największym skarbem, to Wy byliście motorem, który napędzał mnie do działania”.

 

W trakcie uroczystości został odczytany Rozkaz Dowódcy 2 SLT o wyróżnieniu żołnierzy za wykonywanie zadań w ramach PKW OIR Kuwejt. Dwóch z nich, za wybitne zasługi w dowodzeniu i szkoleniu, uhonorowani zostali Tytułem Honorowy Zasłużony Żołnierz RP III stopnia. Wręczono również listy gratulacyjne.

 

Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Joanna Motylińska-Szczych

 

‹‹ cofnij