AKTUALNOŚCI
26 02 2018
Szkolenie Force Protection
  • drukuj

 

Żołnierze pełniący służbę na teatrze działań PKW RSM Afganistan są stale narażeni na działanie przeciwnika w różnym wymiarze. Aby przeciwdziałać ewentualnemu zagrożeniu oraz wyrabiać prawidłowe nawyki związane z właściwym zachowaniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia, realizowane są cykliczne treningi z zakresu Force Protection.

 

W dniu 26.02.2018r. przeprowadzono trening – działanie stanu osobowego na wypadek ataku na PMC. Celem ćwiczenia było sprawdzenie działania poszczególnych elementów Force Protection na PMC oraz doskonalenie działania stanu osobowego na wypadek ataku kompleksowego na bazę.

 

Nad realizacją w/w przedsięwzięć czuwa Komendant Ochrony bazy por. Szymon Zakrzewski, który bezpośrednio dowodzi sprawnym przeprowadzaniem szkoleń w celu obrony i ochrony bazy oraz nadzoruje działanie polskich żołnierzy ww. zakresie.

 

Trening z Force Protection odbywa się przynajmniej dwa razy w miesiącu i ma za zadanie doskonalić umiejętności w zakresie realnego zagrożenia oraz wyrabiać odpowiednie nawyki bojowe, związane z zachowaniem się w takcie ogłoszonego alarmu.

 

Tekst: por. dr Zbigniew Kuźniar

Zdjęcia: por. Monika Wywiórka

‹‹ cofnij