AKTUALNOŚCI
27 02 2018
Kurs dla instruktorów w SZ BiH
  • drukuj

 

Kierowany przez mjr Zbigniewa Sadleja Zespół Doradczy LL EAT (Lessons Learned Embedded Advisory Team), w składzie: kpt. Tomasz Nagierski oraz pani Đurđica Ivković, przy efektywnej współpracy z Sekcją SWD Centrum Szkolenia i Doktryn w Travniku oraz J3/J7 Sztabu Połączonego SZ BiH, w dniach od 19 do 23 lutego 2018 r. przeprowadził kurs dla Instruktorów Systemu Wykorzystania Doświadczeń SZ BiH.

 

Celem kursu na temat „Rola OPR (Oficer Primary Responsibility) w systemie LL (Lessons Learned) SZBiH” było przygotowanie instruktorów do realizacji szkolenia i kierowania działalnością OPR w jednostkach wojskowych.

 

W czasie zajęć i ćwiczeń doskonalono znajomość procesu wykorzystania doświadczeń, a w szczególności zasad i sposobu postępowania w fazie działań naprawczych oraz realizacji fazy wykorzystanego doświadczenia. Uczono instruktorów przygotowania i prowadzenia szkolenia dla LL OPR’s, zapoznano z podstawowymi formami prowadzenia szkolenia i metodyką prowadzenia wykładu z elementami testownika. Przeprowadzono ćwiczenie, na którym realizowano procedowanie obserwacji w systemie LL jak również pracę w grupach polegającą na przygotowaniu instruktora do prowadzenia szkolenia.

 

Cel został osiągnięty, a dwudziestu oficerów ukończyło kurs otrzymując certyfikaty, wiedzę i materiały niezbędne do prowadzenia szkolenia.

 

 

Tekst: mjr Zbigniew Sadlej

Zdjęcia: kpt. Tomasz Nagierski

‹‹ cofnij