AKTUALNOŚCI
27 02 2018
Wielkanocne paczki dla żołnierzy w Polskich Kontyngentach Wojskowych
  • drukuj

Informujemy, że można przesyłać paczki żołnierzom służącym w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

 

Przypominamy również, że przekazywanie paczek odbywa się za pośrednictwem macierzystych jednostek wojskowych żołnierzy pełniących służbę wojskową w PKW. Ostateczny termin doręczenia paczek do jednostek wojskowych określa dowódca danej jednostki wojskowej.

 

Każdy żołnierz i pracownik RON posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymania tylko jednej paczki od rodziny z kraju. 

 

Gabaryty paczki:

-       waga do 3kg;

-       kartony pocztowe o wymiarach 340 mm x 245 mm x 115 mm lub 300mm x 250mm x 200mm,
dostępne w placówkach Poczty Polskiej S.A.

 

Adres do PKW Afganistan RSM:

Imię i Nazwisko

PKW Afganistan RSM

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

Jednostka Wojskowa 5008 „wpisać oznaczenie literowe bazy

 

- litera „B” oznacza bazę BAGRAM;

- litera „G” oznacza bazę GAMBERI;

- litera „F” oznacza bazę FENTY;

- litera „K” oznacza bazę KABUL;

- litera „S” oznacza bazę KANDAHAR.

 

Adres do PKW KFOR:

Imię i Nazwisko

PKW KFOR

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW EUFOR ALTHEA:

Imię i Nazwisko

PKW EUFOR ALTHEA

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW OIR KUWEJT:

Imię i Nazwisko

PKW OIR KUWEJT

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW IRAK:

Imię i Nazwisko

PKW IRAK (wpisać oznaczenie lokalizacji)
00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

gdzie:

- litera „A” – oznacza lokalizację AL ASAD

- litera “B” – oznacza lokalizację BAGDAD (w tym baza TAJI)

- litera “Q” – oznacza lokalizację AL TAQADUM

 

Adres do PKW SOPHIA:

Imię i Nazwisko

PKW EU SOPHIA

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW EUTM RŚA:

Imię i Nazwisko

PKW EUTM RŚA

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW RUMUNIA:

Imię i Nazwisko

PKW RUMUNIA

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW ŁOTWA:

Imię i Nazwisko

PKW ŁOTWA

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki, itp.

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej,przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in.:

-                    alkoholu,

-                    wszelkiego rodzaju broni palnej,

-                    materiałów wybuchowych,

-                    amunicji,

-                    narkotyków,

-                    materiałów łatwopalnych,

-                    substancji żrących,

-                    leków,

-                    produktów i materiałów szybko psujących się,

-         artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych,

-                   artykułów spożywczych bez opakowania producenta,

-                   organizmów żywych,

-                   produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się,

-                   waluty i kosztowności,

-                   dokumentów i materiałów niejawnych,

-                   dóbr kultury prawnie chronionych.

 

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli. Paczki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom.

 

Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 

Paczki do rodzin w kraju adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce, należy dodać numer telefony odbiorcy.

 

‹‹ cofnij