AKTUALNOŚCI
14 03 2018
Ćwiczenie certyfikujące CLAYMORE FORGED
  • drukuj

Na poligonie Adazi zakończyło się ćwiczenie certyfikujące batalionową Grupę Bojową pk. CLAYMORE FORGED.

 

Wszystkie pododdziały wchodzące w skład eFP BG (enhanced Forward Presence Battle Group) stacjonujące w bazie Adazi na Łotwie w dniach 05-11.03.2018 r. brały udział w ćwiczeniu pk. CLAYMORE FORGED, którego celem było dokonanie certyfikacji batalionowej Grupy Bojowej i określenie jej zdolności do prowadzenia działań. Ćwiczenie zakończyło się sukcesem, międzynarodowa batalionowa Grupa Bojowa osiągnęła pełną gotowość operacyjną. Duży wkład w osiągnięcie wysokich wyników szkoleniowych eFP BG mieli żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W trakcie ćwiczenia sprawdzeniu podlegało pełne spektrum działań żołnierzy na polu walki. Polscy czołgiści stanowili odwód taktyczny eFP BG i na sygnał wkraczali do działań by wesprzeć sojuszników w realizowanych zadaniach. Dobre wyszkolenie kompanii wydzielonej z 1 batalionu czołgów 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej pozwalały na sprawne i szybkie wsparcie pododdziałów z innych krajów.

 

Po wykonaniu zadania i powrocie do miejsca ześrodkowania kompanii czołgów oraz pododdziałów towarzyszących nie było czasu na odpoczynek gdyż pododdziały podgrywające grupy dywersyjne przeciwnika „nękały” naszych czołgistów. Elementem który, weryfikował posiadaną wiedzę oraz działanie procedur dowodzenia było przekazywanie w podporządkowanie pojedynczych plutonów do wojsk sojuszniczych. Porucznik Wojciech Tuchalski dowódca polskiej kompani czołgów dowodził kanadyjskim plutonem zmechanizowanym, zaś polski pluton czołgów działał w strukturze kanadyjskiej kompanii zmotoryzowanej. Podczas ćwiczenia żołnierze polskich plutonów logistycznych w warunkach polowych zaopatrywali pododdziały eFP BG w paliwo i amunicję oraz rozwinęli kuchnię polową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród naszych żołnierzy, ale również naszych sojuszników.

 

Na koniec odbyło się omówienie ćwiczenia, podczas którego dokonano analizy prowadzonych działań. Polscy żołnierze, których trzon stanowią czołgiści z 9 BBKPanc  zostali ocenieni bardzo wysoko zbierając mnóstwo pozytywnych opinii od przełożonych oraz osób kontrolujących ćwiczenie m.in. z CMTC (z ang. Canadian Maneuver Training Centre).

 

Tekst i zdjęcia: st. chor. Sebastian Wachek

‹‹ cofnij