AKTUALNOŚCI
15 06 2018
PKW Łotwa: Summer Shield - 18
  • drukuj

W dniach 04-12.06.2018 r. żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego, stacjonujący na  Łotwie, uczestniczyli w międzynarodowym ćwiczeniu Summer Shield - 18.

 

Ćwiczenie dobywało się na poligonie Adazi i brali w nich udział oprócz polskich żołnierzy, również sojusznicy z USA, Wielkiej Brytanii, Estonii, Niemiec, Kanady, Łotwy, Hiszpanii, Włoch, Słowenii oraz Albanii. W sumie w manewrach brało udział   około 4000 tys. żołnierzy.

 

Celem ćwiczenia było zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych, a także przeprowadzenie zintegrowanego planowania, działań obronnych oraz szkolenia elementów wsparcia. W pierwszym etapie ćwiczenia, kompania czołgów współdziałając z hiszpańskim plutonem czołgów i łotewską kompanią przeciwpancerną, prowadziła działania taktyczne, gdzie przemieściła się do rejonu ześrodkowania, organizując zabezpieczenia bojowe i logistyczne oraz przygotowała rubieże opóźniania.

 

W kolejnej fazie czołgiści zajmowali kolejne rubieże i poprzez działania obronne opóźniali manewry natarcia przeciwnika, następnie przeprowadzono kontratak w celu rozbicia ugrupowania, który zakończył się pełnym sukcesem.

 


Ćwiczenie Summer Shield - 18 było doskonałą okazją dla polskich pododdziałów do wymiany doświadczeń, poznania nowych możliwości taktycznych, poszerzenia wiedzy specjalistycznej z zakresu działania wojsk na współczesnym polu walki. W przyszłości będzie to procentować coraz lepszym przygotowaniem żołnierzy do wykonywania zadań w ramach wspólnych ćwiczeń z wojskami państw NATO.

 

ppor. Małgorzata Zakrzewska

‹‹ cofnij