AKTUALNOŚCI
22 06 2018
Z wizytą w Świerku
  • drukuj

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku, żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej Dowództwa Operacyjnego RSZ uczestniczyli w wizycie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku.

 

 

W ramach wizyty, która połączona była  z zajęciami z obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR),  Dyrektor Centrum Pan dr hab. inż. Krzysztof Kurek przedstawił zakres, genezę powstania i działalność NCBJ. Centrum, funkcjonuje na arenie krajowej, europejskiej i międzynarodowej, i ma osiągnięcia w dziedzinie problematyki badań związanych z budową atomu, wykorzystaniem zjawiska promieniotwórczości do celów pokojowych oraz ochroną przed promieniowaniem.

 

 

Przedstawiciele DO RSZ szczegółowo zapoznali się z bazą naukową ośrodka, nowymi laboratoriami NCBJ, gdzie wytwarzane są źródła promieniotwórcze, które wykorzystywane w radioterapii, ośrodkiem badań nad nowoczesnymi technologiami detekcyjnymi  i analitycznymi oraz reaktorem Maria. W trakcie wizyty zaprezentowano wiele urządzeń służących do detekcji promieniowania, także prototypy nowych urządzeń do prześwietlania pojazdów i kontenerów nad którymi aktualnie trwają prace w NCBJ.

 

 

Tekst: Wydział OPBMR - ZO J3 Dowództwo Operacyjne RSZ

Zdjęcia: sierż. Patryk Cieliński Combat Camera Zespół Reporterski DO RSZ

 

       

 

 

‹‹ cofnij