AKTUALNOŚCI
29 08 2018
Zespół Doradczy Embedded Advisory Team
  • drukuj

 

Realizacja zadań poza granicami kraju przez żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej jest jedną z podstawowych powinności jakie wynikają z obowiązków służby. Nasi żołnierze wykonują zadania w Afryce, Azji oraz na Bałkanach.

  

W Bośni i Hercegowinie służy 4-osobowy Zespół Doradczy Embedded Advisory Team (EAT) pod kierownictwem ppłk. Wojciecha Jakóbczyka. W skład Zespołu wchodzą: mjr Emil Faber, mjr Marek Olejnik, chor. Tomasz Adamczyk. Zespół realizuje zadania od marca br. i stanowi część międzynarodowej struktury wydziału budowania zdolności misji EUFOR w operacji ALTHEA. 

 

Głównym celem działania Zespołu jest doradzanie, asystowanie i monitorowanie przedsięwzięć szkoleniowych 6. Brygady Piechoty z Banja Luki. Cel ten osiągany jest poprzez:

-   doradzanie żołnierzom 6. Brygady w zakresie budowania zdolności do planowania, organizowania i prowadzenia ćwiczeń i szkoleń,

-   doradztwo w zakresie wdrażania procedur obowiązujących w NATO,

-   pomoc w dostosowywaniu standardowych procedur operacyjnych do standardów NATO,

-   doradztwo w zakresie rozwoju funkcjonowania i interoperacyjności systemów dowodzenia, łączności i informatyki oraz logistyki,

-  monitorowanie i asystowanie podczas wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych przez jednostki Brygady.

 

W czasie realizacji zadań mandatowych, na bazie własnej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z dokumentami normatywnymi, nasi specjaliści analizują proces przygotowania i prowadzenia ćwiczeń i szkoleń, po czym formułowane są wnioski i rekomendacje, które mogą być wykorzystane do polepszenia efektywności działania systemów i doskonalenia wykonywanych zadań szkoleniowych.

 

Pięć miesięcy służby było okresem szczególnie intensywnej działalności dla zespołu, co związane było z przygotowaniami i realizacją kluczowych ćwiczeń i treningów 6. Brygady Piechoty, takich jak ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Dynamic Response 18-6 połączone z certyfikacją kompanii oraz wspólny trening jednego z batalionów z batalionem EUFORu.

 

Nasz zespół w relacjach z żołnierzami 6. Brygady Piechoty, poprzez wzajemną życzliwość, szacunek i zrozumienie, przekazuje nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności, co przekłada się na wysoką jakość współdziałania.

 

 

Szef Zespołu EAT ppłk Wojciech Jakóbczyk

‹‹ cofnij