AKTUALNOŚCI
24 09 2018
Komunikat - Rejon Ograniczenia Lotów
  • drukuj

 

 

W celu stworzenia warunków do zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej podczas konferencji Komitetu Wojskowego NATO Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się z wnioskiem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wyznaczenie rejonów ograniczeń w polskiej przestrzeni powietrznej w terminie 27.09 – 01.10.2018 r.

 

 

 

1.  ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU


KONFERENCJA KOMITETU WOJSKOWEGO NATO – Warszawa.

 

2.  TERMIN


Od 2018-09-27 godz. 05.00 UTC do 2018-10-01 godz. 12.00 UTC.

 

3.  RODZAJ OGRANICZEŃ

 

Wprowadza się następujące ograniczenia:

W rejonach ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Wyjątki zostały podane w opisie każdej strefy.

Rejony ograniczeń lotów EA 117, EA 118 i EA 119 nie podlegają procedurze zamawia/aktywacji w AMC Polska. Należy je umieścić w AUP zgodnie z podanym terminem.

3.1. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW

Rejon Ograniczeń Lotów – Warszawa

EA 117

Granice poziome (WGS 84):

Koło o promieniu 55 km i środku w punkcie o współrzędnych 52°11′09″N 021°08′29″E

Granice pionowe:
Górna granica: FL 095

Dolna granica: GND

3.1.1 Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

a)   loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA
      i lotniska EPMO – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe
      lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);

b)    loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;

c)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d)    loty na hasło GARDA;

e)    loty przeciwpożarowe (FFR);

f)     loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych
       Bezzałogowych Statków Powietrznych.

 

3.1.2   Loty VFR/IFR w przestrzeni klasy “G” do/z lotniska Modlin (EPMO) po      trasach:

a)  trasa dolotowa/odlotowa VFR od m. Sierpc po punktach: SIERRA, HOTEL, INDIA, EPMO/INDIA, HOTEL, SIERRA, m. Sierpc;

 b)   trasa dolotowa/odlotowa VFR od m. Gostynin po punktach CHARLIE, VICTOR, UNIFORM, EPMO/ UNIFORM, VICTOR, CHARLIE, m. Gostynin.

Poza godzinami pracy organu TWR EPMO służbę w ATZ EPMO zapewnia AFIS Modlin
Znak wywoławczy – Modlin informacja
Częstotliwość – 120.325 MHz

Wlot w CTR/ATZ Warszawa/Modlin odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez właściwą słuzbę ATS i przekazane przez FIS Warszawa lub FIS Olsztyn.

Instrukcje wejścia do kręgu nadlotniskowego w ATZ będą podawane przez AFIS Modlin.

Loty VFR w ATZ EPMO należy wykonywać do wysokości 2000 ft AMSL.

 

3.1.3 Loty VFR/IFR w przestrzeni klasy “G” do/z lotniska Warszawa – Babice
         (EPBC):


     a) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

     b) loty przeciwpożarowe (FFR).

3.1.4 Inne loty w rejonie ograniczeń lotów EA 117, możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego, po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem:

tel.: +48 261 828 144, +48 261 828 727

faks: +48 261 828 467

email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

-     typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

-     cel przelotu;

-     lotnisko startu i lotnisko lądowania;

-     data, czas startu i lądowania (UTC);

-     skład załogi oraz lista pasażerów;

-     telefon kontaktowy do dowódcy załogi

 

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon ograniczeń lotów, bez względu na klasę przestrzeni w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do:

–   złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 117 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego;

– powiadomienia nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220;

–    utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.

Zabrania się:

–       składania planu lotu z powietrza na wlot w rejon ograniczeń lotów
(EA 117);

–       umieszczania lotniska EPWA w FPL jako lotniska zapasowego. 

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym, przez aktywny ROL ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220

Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w ROL możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem:

tel.: +48 261 828 144, +48 261 828 727

faks: +48 261 828 467

email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

-     typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

-     cel przelotu;

-     miejsce startu i miejsce lądowania;

-     data, czas startu i lądowania (UTC);

-     imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;

-     telefon kontaktowy do operatora BSP.

Loty państwowych BSP w ROL mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) mogą odbywać się na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem – formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka OPS – formularze zgłoszeniowe.

3.2. Rejon Ograniczeń Lotów – Warszawa

EA 118

Granice poziome (WGS 84):
Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych:

52°11′09″N 021°08′29″E
Granice pionowe:
Górna granica: 2000 ft AMSL

Dolna granica: GND

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

a)    loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA – tylko
           loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego
           oraz loty CARGO)

b)    loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP;

c)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d)   loty na hasło GARDA;

e)    loty przeciwpożarowe (FFR);

f)     loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych
          bezzałogowych statków powietrznych.

 

3.3. Rejon Ograniczeń Lotów – Warszawa

 

EA 119

Granice poziome (WGS 84):

Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych:

52°14′50″N 021°00′48″E.

Granice pionowe:

Górna granica: 2000 ft AMSL

Dolna granica: GND

 

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

a)    loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA – tylko
           loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego
           oraz loty CARGO)

b)    loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP;

c)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d)   loty na hasło GARDA;

e)    loty przeciwpożarowe (FFR);

f)     loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych
          bezzałogowych statków powietrznych.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot
o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym
przez aktywne rejony ograniczeń lotów
( EA 118 i EA 119) ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220

4.    WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZENIE OGRANICZEŃ
W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

00-908 Warszawa

ul. Radiowa 2

tel.:  +48 261 855 893/894

faks: +48 261 855 896/897

email: okwpp@wp.mil.pl

5.    UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonów ograniczeń   lotów (EA 117 , EA 118 i EA 119) mają obowiązek utrzymywać stałą łączność radiową  z odpowiednią dla danej przestrzeni służbą ATS.

6.  ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO

6.1  Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC Warszawa, APP Warszawa, TWR EPWA, TWR EPMO,
FIS Warszawa i FIS Olsztyn.

6.2  W rejonach ograniczeń lotów (EA 117, EA 118 i EA 119) zostaje zachowana klasa przestrzeni powietrznej.

6.3 Zabrania się umieszczania lotnisk: EPWA w planie lotu (FPL) jako lotniska zapasowego.

6.4  W EA 117 dopuszcza się aktywność MATZ lotniska wojskowego EPMM oraz TSA 02 i TSA 38 oraz MRT 03.

6.5  Rejony ograniczeń lotów EA 117, EA 118 i EA 119 oraz EA 42 i EA 48 będą aktywne jednocześnie.

 

‹‹ cofnij