AKTUALNOŚCI
13 11 2018
Polski Zespół Doradczy w Bośni i Hercegowinie
  • drukuj

 

Zespół Doradczy uczestniczył w Combined Training. Jest to szkolenie zintegrowane realizowane wspólnie przez siły i środki batalionu wielonarodowego EUFORu oraz batalionu Sił Zbrojnych BiH.

 

Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych na bazie jednego tła taktycznego, podczas którego ćwiczone są epizody w ramach operacji wspierania pokoju (Peace Support Operations).

 

 

Zgodnie z dokumentami normatywnymi, Polski Zespół Doradczy Embedded Advisory Team, w ramach realizacji szkolenia, spełnia funkcję obserwatorów i doradców, po czym formułuje wnioski i rekomendacje, które stanowią podstawę do eliminacji niedociągnięć i zwiększenia efektywności i poprawności szkolenia.

 

 

Combined Training realizowany był w miejscowości Bihać, gdzie pluton piechoty 2. batalionu 6. Brygady SZ BiH wykonywał zadania razem z plutonem Tureckich Sił Zbrojnych. Ćwiczone były: ochrona bazy i odparcie ataku na bramę główną, patrolowanie i organizacja punktu kontrolnego, kontrola tłumu, procedury 4C. Ponadto, reagowano na improwizowane ładunki wybuchowe, ćwiczono wzmocnienie siłami QRF i udzielano pomocy poszkodowanym. W ostatnim dniu, wszystkie te epizody stanowiły element ćwiczenia prowadzonego w określonym rejonie wg sekwencji zdarzeń podrywanych przez siły OPFOR.

 

 

Takie wspólne, międzynarodowe szkolenie pozwala na zwiększenie stopnia interoperacyjności i podnoszenia umiejętności działania przez wszystkich uczestników. Ponadto, stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i porównania procedur działania. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia zacieśniania współpracy, relacji i zaufania, co ułatwia realizację zadań mandatowych.

 

 

*  *  *

 

 

W dniu 12 listopada 2018 roku Dowódca misji EUFOR ALTHEA General Major Martin Dörfer wizytował Polski Zespół Doradczy Embedded Advisory Team wykonujący zadania mandatowe przy 6. Brygadzie Piechoty w Banja Luce.

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez Szefa Zespołu ppłk. Wojciecha Jakóbczyka. Dowódca zapoznał się ze składem zespołu, po czym nastąpiło formalne przedstawienie sytuacji i statusu zarówno zespołu jak i brygady. Ważnym elementem spotkania była analiza zadań i dyskusja na temat przyszłej roli zespołu wynikająca z procedowanych zmian strukturalnych i jego przekształcenia w Zespół Łącznikowy.

 

Dowódca podziękował Zespołowi za wkładany codzienny wysiłek w realizację zadań, wyrażając jednocześnie uznanie dla wykonywanej pracy i nadzieję na dalsze podtrzymywanie tak wysokiego poziomu doradztwa.

 

 

Na koniec dokonano wymiany upominków okolicznościowych oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. 

 

Tekst: ppłk Wojciech Jakóbczyk

 

 

‹‹ cofnij