AKTUALNOŚCI
07 01 2019
Rocznica Kampanii Łatgalskiej w PKW Łotwa
  • drukuj

 

03.01.2019 r. delegacja żołnierzy IV zmiany PKW Łotwa wzięła udział w uroczystościach  upamiętniających polskich żołnierzy poległych w walkach na terenie Republiki Łotewskiej w 1920 roku podczas Kampanii Łatgalskiej.

 

W imieniu dowódcy PKW Łotwa, zastępca dowódcy kontyngentu mjr Grzegorz Szewczykowski wraz z ks. ppor. Karolem Bieglukiem oraz ppor. Krzysztofem Brdynkiewiczem złożyli wieńce u podnóża krzyża w Dyneburgu (łot. Daugavpils) oraz na zbiorowej mogile żołnierzy polskich w Krasławiu (łot. Krāslava).

 

Jak co roku uroczystości zorganizowane zostały przez Związek Polaków na Łotwie, a w obchodach oprócz żołnierzy z IV zm. PKW Łotwa uczestniczyła również delegacja przedstawicieli Ambasady RP na Łotwie z Panią Ambasador dr Moniką Michaliszynna czele, Prezes Związku Polaków na Łotwie Pan Ryszard Stankiewicz, harcerze oraz Polonia mieszkająca na Łotwie.

 

Pani Ambasador dr Monika Michaliszyn oraz mjr Grzegorz Szewczykowski w swoich przemówieniach nawiązali do ofiary jaka została złożona przez żołnierzy polskich w czasie realizacji „Operacji Zima” w 1920 roku. To 99 lat temu połączone siły wojsk polskich i łotewskich pod dowództwem generała Edwarda Rydza-Śmigłego zdobyły Dyneburg oraz Krasław i wyzwoliły Łatgalię z rąk bolszewików.

 

Monument krzyża w Dyneburgu ustawiony został w miejscu cmentarza, na którym pochowano 237 polskich żołnierzy poległych w Kampanii Łatgalskiej w 1919-1920. Podczas okupacji radzieckiej cmentarz zbezczeszczono i zrównano z ziemią. Znajdujący się tu piasek wymieszany z kośćmi poległych polskich żołnierzy użyty został do budowy drogi Dyneburg - Krasław. Dopiero w listopadzie 1992 roku po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, na miejscu cmentarza postawiono 13-metrowy krzyż, który przypomina o ofierze krwi polskich żołnierzy poległych w walce o niepodległość Łotwy. Pomnik ten oraz przestrzeń wokół niego przypominają, że kiedyś był tu cmentarz wojskowy, na którym spoczęli polscy żołnierze polegli za wolność Polski i Łotwy. Mogiła zbiorowa w Krasławiu upamiętnia 87 legionistów polskich, którzy polegli w walce o wolność Łotwy, a na nagrobku w kształcie piramidy ułożonej z polnych kamieni znajduje się napis:

 

"BOHATEROM WOJSK POLSKICH • POLEGŁYM W 1920 ROKU • W BOJACH
O WYZWOLENIE ŁOTWY •• Wdzięczni Rodacy z Łotwy ••• Tu spoczywają żołnierze • 3 Dywizji Legionów Wojsk Polskich ••• (45 nazwisk) • oraz 42 z imienia nieznanych ••• Pomnik ten postawiono w lipcu 1928 r. • Staraniem Związku Polaków w Łotwie"
.

 

Tekst: st. chor. szt. Krzysztof Łukaszewicz

Zdjęcia: st. chor. szt. Krzysztof Łukaszewicz

 

 

‹‹ cofnij