AKTUALNOŚCI
15 05 2019
Święta Majowe wśród Polonii
  • drukuj

 

Daleko od domu, od Ojczyzny, nie można zapomnieć o ważnych świętach narodowych. Maj to czas szczególny. Przedstawiciele IV zmiany PKW na czele z dowódcą majorem Dawidem Butlakiem wzięli udział w polonijnych obchodach z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, które miały miejsce w sobotę 11 maja.

 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta. Następnie uczestnicy mogli obejrzeć pokaz polskich tradycyjnych tańców w wykonaniu polskiej młodzieży tworzącej zespół „Solonczanka”. Później całość Polonii wraz z polskimi żołnierzami wspólnie wzięła udział w rodzinnym pikniku.

 

Majowa wizyta, to już drugie spotkanie przedstawicieli IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Polonią w Rumunii. Pierwsze miało miejsce w kwietniu, podczas Wielkiego Tygodnia, kiedy to delegacja polskich żołnierzy uczestniczyła w Niedzieli Palmowej oraz wspólnych przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.

 

- Patriotyzm to nasza codzienna postawa, wynikająca z miłości do Polski. To poszanowanie języka, kultywowanie tradycji i dbałość o jej przekazywanie kolejnym pokoleniom – powiedział dowódca IV zm. PKW Rumunia i podkreślił, że pełniąc służbę poza granicami kraju, niezmiernie miło jest móc spędzić czas wśród Polaków i wspólnie celebrować historyczne wydarzenia, będące zarazem symbolem wolności, wolnego i niepodległego narodu, który nie przyszedł Polakom łatwo. Jest on bowiem sumą wysiłku i poświęcenia poprzedników. Chwała, którą zdobyli żołnierze wielu pokoleń rodaków przyczyniła się do wielkiego sukcesu. Sukcesu, który jest niczym innym jak dar wolności, a obecnie stanowi nieodłączną cześć polskiego narodu.

 

***

 

Obecnie ponad 220 osobowy Kontyngent Wojskowy wypełnia mandatowe zadania w południowo-wschodniej części Europy. Rumunia to kraj skupiający niemalże 3 tysięczną polską mniejszość. Najwięcej przedstawicieli pochodzenia polskiego zamieszkuje Bukowinę, w tym woj. Suczawa, natomiast jedyną organizacją Polaków w Rumunii jest Związek Polaków w Rumunii, który powstał 16 marca 1990 roku. Jednoczy on nie tylko Polaków z Bukowiny, ale również mieszkających i działających w większych miastach jak Bukareszt.

 

Siedzibą Związku Polaków od 1991 roku jest „Dom Polski”. Jak podkreśla przewodniczący Związku Pan Gerwazy Longher - Jesteśmy chyba jedynym przypadkiem na świecie, gdzie istnieje jeden jedyny związek w kraju. Jest jeden dach. W jedności jest siła. Mamy za sobą 200 lat wędrowania i dzisiaj rozmawiamy tym samym językiem. Także jest to, można powiedzieć, taki nasz skarb, żeby tyle lat przetrwać. Dom Polski to nie tylko miejsce spotkań, to przede wszystkim symbol i zaangażowanie całej społeczności w kultywowanie tradycji. - Mamy dużo różnych programów. Zajmujemy się utrzymywaniem kultury, tradycji, religii polskiej oraz szeroko pojętego szkolnictwa – dodaje Pan Longher. Dzięki działalności i pracy całego związku, w szkole dzieci i młodzież uczy się języka polskiego, remontowane są wiejskie szkoły oraz budowane świetlice, w których prowadzone są zajęcia dodatkowe. Jedną z form jest zespół taneczny „Solonczanka”, którego członkowie wykonują tradycyjne polskie tańce ludowe i śpiewają w języku polskim.

 

Tekst: kpt. Weronika Milczarczyk

Zdjęcia: Dom Polski – Związek Polaków w Rumunii

Źródło: http://michaltorz.pl/tag/gerwazy-longher/

 

‹‹ cofnij