AKTUALNOŚCI
20 05 2019
Pomoc poszkodowanym
  • drukuj

W dniu 20 maja 2019 r. Lotniczy Zespół Poszukiwawczo - Ratowniczy nr 3 z Krakowa (LZPR) uczestniczył w akcji udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym w rejonie m. Rdzawka koło Rabki.


W wyniku przeprowadzonych działań śmigłowiec podjął i przekazał cztery osoby jednostkom systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Wsparcia udzielono na wniosek Dyspozytorni Medycznej w Krakowie.

Użycie wojskowego śmigłowca było koordynowane przez cywilno - wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (Aeronautical Search and Rescue Centre - ARCC).


***

Za organizację wojskowej części służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) odpowiada, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. W podległości Dowódcy Operacyjnego RSZ zadania w ramach służby ASAR wykonuje siedem Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo - Ratowniczych (LZPR) gotowych do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków i zdarzeń lotniczych oraz w innych sytuacjach kiedy występuje zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Całością działań służby ASAR kieruje cywilno - wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC) usytuowany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), w ramach którego pełnione są ciągłe dyżury przez personel Szefostwa Obrony Powietrznej DO RSZ. W strukturze ARCC znajdują się również, dedykowane do kierowania LZPR, dwa podośrodki w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP-DKP) oraz Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego (COM-DKM).

Tekst: płk Marcin Szafraniec

‹‹ cofnij