AKTUALNOŚCI
03 07 2019
Szkolenie Fire Phobia w PKW KFOR
  • drukuj

 

W dniu 1 lipca 2019 roku w bazie Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo kompania manewrowa XL zmiany PKW KFOR realizowała zajęcia Fire Phobia przygotowane i przeprowadzone przez węgierskich instruktorów.

 

W ramach doskonalenia procedur CRC (Crowd and Riot Control), w trakcie realizacji zajęć symulowanych, żołnierze węgierscy odgrywali role napierającego tłumu rzucającego butelkami zapalającymi w celu wzniecenia ognia. Ogień z butelek rozprzestrzeniał się na polskich żołnierzy, którzy mieli za zadanie przemieszczać się równym krokiem, w zwartym szyku.

 

Tego typu treningi są bardzo ważnym elementem szkolenia bojowego żołnierzy, w tym przypadku kontroli nad tłumem w czasie zamieszek i zachowania w radzeniu sobie z lękiem przed ogniem. Przeprowadzenie podczas ćwiczenia różnych wariantów działania, przekłada się na sprawne wykonywanie zadań przez żołnierzy w przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń.

 

Trening z CRC (Crowd and Riot Control) jest jednym z elementów zintegrowanego międzynarodowego szkolenia FOC (Full Operational Capability) mającego na celu usprawnienie oraz ujednolicenie wspólnie prowadzonych sojuszniczych działań w rejonie misji.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Raczkowski

‹‹ cofnij