Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych - Aktualności 2016-1