PKW Czernicki

ORP Czernicki to jednostka wchodząca w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, wyposażona między innymi w systemy łączności pozwalające na dowodzenie zespołami okrętowymi prowadzącymi operacje przeciwminowe. Zintegrowany system informacji na okręcie pozwala także na monitoring ruchu jednostek pływających. ORP Czernicki spełnia także funkcję okrętu wsparcia logistycznego, zaopatrującego inne jednostki w paliwo, wodę czy żywność. To także najmłodszy okręt naszej floty, który biało-czerwoną banderę podniósł 1 września 2001 roku a już w kolejnych dwóch latach służby, działając w składzie międzynarodowych sił morskich w rejonie Zatoki Perskiej, wziął udział w operacjach „Enduring Freedom” oraz „Iraqi Freedom”.

 

W 2010 roku ORP Czernicki po raz pierwszy podniósł flagę NATO i został jednostką flagową elitarnego Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Grupa 1 (SNMCMG1). Przez dwanaście miesięcy Zespołem dowodził wówczas oficer polskiej Marynarki Wojennej kmdr por. Krzysztof Rybak, a przez kolejne sześć, kiedy dowodzenie objął holenderski oficer i holendersko-belgijski sztab, Czernicki pozostał jednostką flagową tegoż Zespołu. Wtedy też jego załoga wykonywała zadania na Morzu Śródziemnym, między innymi uczestnicząc w operacji antyterrorystycznej NATO pod kryptonimem Active Endeavour. Zaledwie trzy lata później, w 2013 roku, ORP Czernicki po raz drugi został jednostką dowodzenia tego samego Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, a na jego czele Zespołu ponownie staną polski oficer, kmdr por. Piotr Sikora.