Praca

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

im. generała Bronisława Kwiatkowskiego

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty w Wydziale Analiz Obszarów Operacyjnego Zainteresowania

w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej.

 

 

Wymagania formalne:

 

 

1. wykształcenie wyższe;


2. znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;


3. obsługa komputera i Pakietu Office.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. preferowane wykształcenie:

    - studia podyplomowe uczelni wojskowych;

 

2. doświadczenie zawodowe:

    - min. 5 lat pracy w Instytucjach podległych MON w tym zwłaszcza na stanowiskach związanych z prowadzeniem analiz wojskowo-politycznych, zwłaszcza dotyczących działalności Sił Morskich;

 

3. Poświadczenie Bezpieczeństwa (min. POUFNE).

 

 

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

 

 

1. praca w zakresie analiz geopolitycznych i militarnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Sił Morskich;


2. udział w konferencjach związanych z sytuacją polityczno-militarną państw Europy Środkowo-Wschodniej;


3. opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności bieżącej;


4. tłumaczenie z języka angielskiego na polski.

 

 

Oferujemy:

 

1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;

 

2. pracę w zespole.

 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

Oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów drogą mailową w terminie do dnia 14.07.2019 r.,  na adres:

 

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

im. generała Bronisława Kwiatkowskiego


Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
e-mail:
 dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

UWAGA:

 • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach , dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.