Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych - serwis informacyjny

powrót e-mail szukaj
szukaj Strona główna Misje/kontyngenty Aktualności Galeria Linki Do pobrania
Dowództwo Operacyjne
Rodzajów Sił Zbrojnych
Pion Planowania Pion Wsparcia Pion Operacyjny Praca w PKW Pion Głównego Księgowego Radca Prawny Wydział Prasowy Kto jest Kim ? Kontakt Pamięci generała Anakonda 2012 Zamówienia publiczne Polemiki i sprostowania Wniosek dyplomatyczny Diplomatic Clearance Newsletter
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

dowódca gen. broni Marek TOMASZYCKI
zastepca dowódcy gen. bryg. Grzegorz DUDA
główny specjalista płk Krzysztof NOLBERT
pomocnik dowódcy ds. podoficerów st.chor.szt. Robert STANEK

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) utworzone zostało z dniem 1 stycznia 2014 roku na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 29 lipca 2013r. poz. 852).

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej.

DO RSZ odpowiada za planowanie i dowodzenie wojskami i przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych, pokojowych, ratowniczych, humanitarnych oraz działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru, lub usuwania ich skutków, a także siłami wydzielonymi do wsparcia administracji rządowej i samorządowej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych.

DO RSZ planuje, organizuje i prowadzi ćwiczenia, a także dokonuje oceny zdolności sił i środków zadeklarowanych do prowadzenia operacji. Sprawdza utrzymanie zdolności dyżurnych sił i środków oraz wydzielanych do realizacji zadań poza granicami państwa; realizuje wobec nich dowodzenie narodowe, a także sprawuje nadzór nad operacjami specjalnymi.

DO RSZ przygotowuje niezbędne dane planistyczne i organizacyjne w zakresie zapewnienia funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Systemem OP RP" oraz wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „przestrzenią powietrzną RP".

W czasie kryzysu militarnego i wojny Dowództwo jest organem odpowiedzialnym za przygotowanie Stanowiska Dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i realizuje dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi oraz elementami układu pozamilitarnego, wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia połączonej operacji obronnej. Na bazie Dowództwa rozwija się Stanowisko Dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

W czasie pokoju Dowództwo dowodzi, poprzez Centrum Operacji Powietrznych, i Centrum Operacji Morskich, siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, a także wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w celu ochrony obszarów morskich. Od 10 stycznia 2014 roku zostało utworzone Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, którego podstawowymi zadaniami jest dowodzenie wydzielonymi komponentami Wojsk Specjalnych oraz Zadaniowymi Zespołami Bojowymi wydzielonymi z jednostek WS do działań operacyjnych w kraju i poza granicami. Z kolei 1 lipca 2014 roku realizując proces ujednolicania systemu kierowania i dowodzenia SZ RP powołano Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego, które powstało na bazie rozformowanego 2 Korpusu Zmechanizowanego. Powołanie COL-DKL przyczynia się do ujednolicenia struktur dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Etat DO RSZ wynosi około 400 żołnierzy i pracowników wojska.


HISTORIA

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dziedziczy tradycję i historię Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych powołanego decyzją ministra Obrony Narodowej z 22 października 2003 roku.

Faktyczny proces formowania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych rozpoczęto wiosną 2004 roku, a w dniach 8-16.06 2005, po niespełna roku funkcjonowania, komisja certyfikacyjna wyznaczona przez szefa Sztabu Generalnego WP potwierdziła osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej.

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych od 1 lipca 2005 roku przejęło dowodzenie siłami biorącymi udział w operacjach wspierania pokoju i stabilizujących, między innymi w Iraku oraz Afganistanie, kierowało udziałem wydzielonych jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych na terenie kraju oraz prowadziło szereg ćwiczeń zgrywających wydzielonych komponentów Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej w operacjach połączonych.

Od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2013 roku Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych realizowało zadania w następujących obszarach funkcjonalnych:
- Dowodzenie Polskimi Kontyngentami Wojskowymi w misjach i operacjach;
- Planowanie użycia sił w operacjach kryzysowych militarnych i niemilitarnych;
- Szkolenie i zgrywanie dowództw oraz sił wydzielonych komponentów wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej w operacjach połączonych;
- Kierowanie siłami dyżurnymi Zintegrowanego Systemu Rozpoznania Sił Zbrojnych;
- Monitorowanie gotowości narodowych komponentów wydzielanych do sił odpowiedzi NATO;

W tym czasie etat Dowództwa Operacyjnego wynosi około 220 żołnierzy i pracowników wojska.


DOWÓDCY OPERACYJNI:

gen. broni HENRYK TACIK (1 VII 2004 – 20 IV 2007)
gen. broni BRONISŁAW KWIATKOWSKI (20 IV 2007 – 10 IV 2010)
gen. broni EDWARD GRUSZKA (20 V 2010 - 20 V 2013)
gen. broni MAREK TOMASZYCKI (od 20 V 2013)

Instytucje podległe:
Kontakt:
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
telefon: 022-6855400
fax: 022-6855310


Praca w Polskich Kontyngentach Wojskowych!